Kijk Haar Tegen Pornofilms

Video Kijk Haar – actie tegen pornofilms 8 maart 1983

Op 8 maart 1983 voerden antimilitaristische vrouwen van Onkruit actie bij het CFB “Eikenrode” tegen pornofilms in het leger. Alle films uit de vrachtwagen van Van Gend & Loos werden uitgerold en onklaar gemaakt.

Klik in het beeld op het vierkantje rechtsonder om de video schermvullend af te spelen (draai je smartphone een kwartslag)