Louis Roxs

Video Legerinzet Piersonontruiming

Andere tijden heeft 40 jaar na dato een aflevering gemaakt over de ‘Piersonrellen’, onder de naam ‘Wonen Ja, Leegstand Nee‘. In deze aflevering komt Louis Roxs aan het woord, hij was de Commandant van de Marechaussee en hij had de leiding over de ontruimingsoperatie. Een operatie die uit de hand liep, door het buitensporig geweld wat door zijn troepen werd toegepast. Wij hebben een compilatie gemaakt van de uitspraken van Louis Roxs, een zeer onthutsend beeld van wat je krijgt als je het leger erbij haalt…

Klik in het beeld op het vierkantje rechtsonder om de video schermvullend af te spelen (draai je smartphone een kwartslag)

We hebben deze beelden in de compilatie opgenomen vanuit een Youtube film over de Pierson-ontruiming. Het is voor ons onduidelijk of we met deze compilatie iemands rechten schenden. Wij vinden dat er een maatschappelijk belang is om duidelijk te maken dat het niet goed is dat een legereenheid zo gaat optreden tegen een maatschappelijk breed ondersteund protest tegen woningnood. Anno 2022 staan we weer voor dezelfde problemen, en daarbij valt wel op dat het optreden van de overheid tegen klimaatactievoerders beduidend repressiever is dan tegenover trekkers en asbestdumpers.

Mocht je desondanks van mening zijn dat wij met de compilatie rechten hebben geschonden, neemt u dan contact met ons op ().