Auteursrechten

Verantwoording

Wat betreft het beeldmateriaal (foto’s) hebben we ons best gedaan om zeker te weten dat we gerechtigd zijn om dit materiaal op onze website te gebruiken. Diverse foto’s zijn in het verleden aan ons ter beschikking gesteld (o.a. voor De Schoffel en diverse brochures) om te gebruiken voor alle publicitaire uitingen. Veel foto’s zijn ook gemaakt door Onkruiters zelf. Een aantal foto’s hebben we gevonden via het Nationaal Archief, waarbij expliciet duidelijk wordt gemaakt dat de foto’s rechtenvrij zijn (CCO licentie).

Mocht je desondanks van mening zijn dat we inbreuk hebben gemaakt op jouw rechten, neem dan a.u.b. contact op via .

Film en tentoonstelling zijn inmiddels al op diverse plaatsen getoond. We blijven op zoek naar mooi en relevant beeldmateriaal. Wellicht komt het er nog van om een fotoboek uit te geven, of anderszins een uitgave waar veel plaats is voor beeldmateriaal. Ook zijn er plannen om de website verder te ontwikkelen. We willen fotografen die in de jaren ’70 tot ’90 foto’s hebben gemaakt van antimilitaristische acties, uitnodigen om contact op te nemen. Ook Onkruiters en sympathisanten die eigen foto’s hebben van acties uit die periode, willen we nadrukkelijk vragen om contact met ons op te nemen om hun foto’s ter beschikking te stellen.

Mail ons via !