Overzicht tentoonstelling in Lutherse kerk

Tentoonstelling

De activiteiten van ‘Onkruit vergaat niet’ in september 2022 zijn inmiddels geschiedenis. De tentoonstelling is beschikbaar voor iedereen die hem wil vertonen, al dan niet in aangepaste vorm. Zie onderaan deze pagina, als je interesse hebt om de tentoonstelling in je eigen stad te laten zien.

In november 2022 is een representatief deel van de tentoonstelling getoond in de Kargadoor in Utrecht.

2.Dh5 festival 24 – 26 februari 2023

De tentoonstelling is ook getoond op het 2.Dh5 festival in Amsterdam. Ook is de film daar vertoond en werd er aansluitend door Onkruit vergaat niet een workshop gegeven.

Paap-feest in Den Bosch 15 april 2023

Over de tentoonstelling: reacties en meningen

We hebben erg veel positieve reacties gekregen. De getallen achter de qr-codes gaven aan dat er ook veel belangstelling was om de video en audio fragmenten mee te nemen bij het bezoeken van de tentoonstelling. Zo overzichtelijk dat het leek, men vond het toch wel veel informatie en soms ook heftig. Ook bij degenen die het zelf meegemaakt hadden, riep het allerlei gevoelens op. We hebben er veel gesprekken over gevoerd. Een enkeling vond het accent te veel op Nijmegen liggen, en ook dat er te weinig aandacht was voor de totaalweigeraars ná 1982. Dat zijn waarnemingen die op zich kloppen.

De tentoonstelling heeft een ontstaansgeschiedenis. Het overlijden van Hennie Kenkhuis in 2021, en recentelijk Jan van Eerd, waren verdrietige maar ook essentiële momenten daarin. Allebei, tot en met de laatste momenten in hun leven, gedreven om ons antimilitaristische erfgoed na te laten in deze wereld.

We hebben vooraf alle totaalweigeraars aangeschreven (meer dan 70!), maar helaas was de respons niet erg groot. We hadden graag meer aandacht besteed aan de vele totaalweigeraars. Maar de respons die er wel kwam, inspireerde ons ook om door te zetten.

Het initiatief lag bij ons als PDK – Politiek Dienstweiger Kollektief (inderdaad een Nijmeegse club), andere ‘Onkruiters’ uit Nijmegen raakten enthousiast. Bij vaststelling van de thema’s (zie onder de overzichtsfoto) en verdeling van de onderwerpen, zijn er in onderling overleg keuzes gemaakt. Aan de hand van wat uitvoerbaar was (personen en middelen) is de uiteindelijke opzet bepaald. Naast de reeks panelen over Onkruit Nijmegen en het PDK hebben we geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te geven van Onkruit als antimilitaristische groep acties. Acties tegen militair vertoon, acties bij vliegshows, tegen de vele militairen in de 4Daagse met Is Het Hier Oorlog. Maar het bleef niet bij hit en run acties. Vanuit Nijmegen zijn we in die periode flink aan de slag gegaan met wapenhandel en wapenindustrie, Onkruit Amsterdam zag kans met een wat andere manier van organiseren van hun Onkruit-groep om te onthullen hoe het leger en de verschillende militaire onderdelen ingezet konden worden tegen de eigen bevolking, met de PMC-papers en de Bunkerbuit. In dat kader werden ook de activiteiten van de inlichtingendiensten (CID) onthuld.

Bijzonder is dat het thema Vrouwen en antimilitarisme het best heeft gescoord wat betreft het bekijken van de qr-codes.

Bij de oorspronkelijke tentoonstelling horen drie panelen over Extinction Rebellion. Prachtig vormgegeven, compact en met inhoudelijk korte en ’to the point’ teksten. Jaloersmakend mooi en compact. In het ontwerpproces van de panelen van de Onkruit-thema’s moest er in het algemeen 2/3 van de teksten geschrapt worden. De wens om alles genuanceerd weer te geven, was een valkuil. Desalniettemin zijn we trots op de tentoonstelling.

Informatie over de tentoonstelling

Even nog wat informatie over de tentoonstelling, want het ziet er naar uit dat deze ook op andere plaatsen vertoond gaat worden. Er is belangstelling uit andere steden (zie onderaan).

De tentoonstelling is thematisch opgezet. Acties van Onkruit worden in beeld gebracht en de lijn wordt doorgetrokken naar het hedendaagse activisme van XR. Met behulp van foto’s, krantenartikelen, buitgemaakt materiaal en beeld- en geluidmateriaal wordt een impressie gegeven van het brede palet aan uitingen van protest. De portretten van enkele totaalweigeraars en actievoerders (ook XR) zijn te bekijken via QR-codes. Bij de tentoonstelling kan ook de film worden vertoond.

Bij de tentoonstelling organiseerden we op 23 september 2022 het eerste debat. Op 20 januari 2023 zal in De Kargadoor in Utrecht een tweede debat plaatsvinden. De tentoonstelling zal daarbij in De Kargadoor getoond worden, althans een representatief deel (er is te weinig plaats om de hele tentoonstelling te tonen).

Overzicht tentoonstelling in Lutherse kerk
Overzichtsfoto van de tentoonstelling in de Lutherse kerk in Nijmegen

Onderwerpen die thematisch in de tentoonstelling aan de orde komen zijn:

  • Tijdlijn
  • Militair vertoon
  • Politiek Dienstweiger Kollektief (en over Hennie Kenkhuis)
  • Onkruit Nijmegen
  • Vrouwen en militarisme 
  • Actie bij PMC (Provinciaal Militair Commando) en Bunkeracties (Onkruit Amsterdam)
  • Wapenhandel en wapenproductie
  • CID/BVD (inlichtingendiensten)
  • Anti kernwapen strijd, Woensdrecht, acties, Onkruit Vergaat Niet
  • Ook Extinction Rebellion verzorgt een deel in de tentoonstelling.

Lees verder onder de foto’s

XR-panelen
De panelen van Extinction Rebellion
PMC papers
Tentoonstelling in Paradiso van de PMC-papers, door Onkruit Amsterdam op 21 mei 1981 buitgemaakt bij het Provinciaal Militair Commando in Amsterdam

In de periode van de acties, in de jaren ’70 en ’80, bestond internet nog niet, althans niet in de vorm zoals we het nu kennen. We hebben ons best gedaan om relevant beeld- en audiomateriaal te vinden, om dat ook te kunnen tonen en te laten horen. Er zitten bijzondere beelden bij!

Op de tentoonstellingspanelen hebben we bij verschillende onderwerpen een zogenaamde QR-code geplaatst, via deze code kun je een videofragment bekijken of een audiofragment afluisteren. De bezoekers kunnen de qr-codes scannen met hun smartphone, waarna ze het fragment kunnen bekijken/afluisteren.

Op deze pagina kunnen je bezoekers testen of hun smartphone wel bruikbaar is hiervoor. Het is in ieder geval wel handig als bezoekers van de tentoonstelling oortjes meenemen.

De tentoonstelling is geheel door onszelf in elkaar gezet, hieronder een impressie van de montage van de panelen.

Tentoonstelling
Tentoonstelling

Heb je belangstelling om deze tentoonstelling in je eigen stad te vertonen?

Graag! We zullen ons best doen om dat te faciliteren. We vinden het ook belangrijk dat de inhoud tot zijn recht komt en waar mogelijk aangepast wordt aan wat er relevant is voor je eigen stad/omgeving. Kijk even naar de reacties en meningen om te beoordelen wat je voor je eigen stad belangrijk vindt en of je de tentoonstelling wilt aanvullen met eigen inhoud. Daar moet je dan wel zelf energie in steken.

Neem contact op via i.

XR in De Kargadoor
Tentoonstelling in de Kargadoor
Tentoonstelling op 2.Dh5 Festival