Workshop Onkruit vergaat niet op 2.Dh5 festival

Onkruit vergaat niet op 2.Dh5 Festival

Filmvertoning, debat en tentoonstelling

In het weekend van 24 februari tot 26 februari vond het jaarlijkse 2.Dh5 festival plaats in de Rue Paré in Amsterdam. Ook dit jaar was het festival weer druk bezocht.

Met veel standjes van de aanwezig grassroots groepen en workshops, discussie en lezingen over het perspectief van een nieuwe en betere wereld. Met een mix aan oude en nieuwe thema’s: het basisinkomen, de oorlog in Oekraïne, islamfobie, woonstrijd, unlearning toxic masculinity en vele andere thema’s.

Ook Onkruit Vergaat Niet was aanwezig met de filmvertoning van de documentaire Radicale actie van Onkruit en XR en een nagesprek over de dilemma’s en het perspectief van directe actie. De film laat ook actiebeelden zien van Just Stop Oil en een interview met Wouter Mouton uit Brugge die zich o.a. heeft vastgelijmd aan het Meisje met de parel in het Mauritshuis.

Film en nagesprek zaterdag
Nabespreking film en discussie zondag

Zaterdag werd de film plus nagesprek bezocht door ca. 45 mensen. Zondag door ca. 25 mensen. De film werd met veel enthousiasme bekeken. Voor oud-actievoerders roept het ongetwijfeld nostalgische gevoelens op om de actiebeelden van Onkruit en totaalweigeraars terug te zien. Voor huidige actievoerders was er de erkenning dat veel dilemma’s uit de Onkruit tijd ook nu nog spelen (hoe hou je de publiciteit vast, hoe voorkom je radicalisering, de betekenis van sacrifice, het belang van humor).

In het levendige nagesprek werden ideeën uitgewisseld hoe we er voor kunnen zorgen dat meer mensen zich aansluiten bij acties voor klimaatrechtvaardigheid en andere actuele politeken thema’s. In navolging van Wouter Mouton waren veel deelnemers het er over eens dat je met acties zowel het grote publiek moet zien te bereiken en dat je daarnaast personen nodige hebt die verder willen gaan en voor de brede beweging als voorbeeld kunnen dienen.

Ook het actieformat van XR werd besproken. De meeste deelnemers waren het er over eens dat je afspraken moet maken waar iedereen zich tijdens een actie aan moet houden. Oud totaalweigeraar en activist Frits ter Kuile bracht daar tegenin dat je ook een stuk vrijheid aan activisten moet laten om eigen keuze te maken. Zo kiest Frits er altijd voor om de discussie aan te gaan met de politie of gevangenisbewaarders ook al zegt het protocol ‘mondje dicht’ als je gearresteerd bent.  Deze relativering viel in goede aarde bij de veelal toch enigszins als autonomen te typeren deelnemers.

Gedurende het 2.Dh5 festival was ook de tentoonstelling Onkruit Vergaat Niet te zien.