publicaties

Publicaties

In de loop der jaren werden er door het Politiek Dienstweiger Kollektief en het Anti Militaristisch Buro diverse publicaties uitgebracht over dienstweigeren.

De Schoffel

Van het blad De Schoffel zijn 15 nummers verschenen.

De Schoffel

Brochures over wapenhandel en wapenindustrie

In 1980 en 1981 werden er vanuit het Anti Militaristisch Buro een tweetal brochures uitgegeven:

Hersenen des Doods
uitgegeven in 1980
Handelaren des Doods
uitgave maart 1981

Aardig is dat beide brochures zijn besproken in het literatuuroverzicht Van wapenproduktie naar konversie, door Jan Wijkstra, in TPEdigitaal Jaargang 7 (1984), nr. 4. TPEdigitaal is een wetenschappelijk tijdschrift voor economische theorie en beleid en wordt nog steeds uitgegeven.

Over Handelaren des Doods:

“Het Anti­militaristisch Buro Nijmegen publiceert in 1981 Handelaren des doods, waarin de militaire  produktie in de scheepsbouw en de elektronische industrie wordt belicht. Het is een informatieve brochure, die overigens niet uitsluitend op eigen materiaal is gebaseerd. De overtuigingskracht van de brochure lijdt enige mate onder de anti-militaristische inslag ervan.”  

Over Hersenen des Doods:

“In 1980 verschijnt de brochure Hersenen des  doods — wapen­onderzoek in Nederland van politieke  dienstweigeraars in Nijmegen. Aan deze  brochure kleven gedeeltelijk dezelfde bezwaren als aan de eerder genoemde uitgave Handelaren des doods. Toch komt dit rapport de eer toe, dat het als een van de eerste werkelijk tracht systematische informatie ter beschikking te stellen over militaire technologie in Nederland. Het zou voor geïnteresseerden gedurende enige tijd nagenoeg de enige beschikbare bron zijn.” 

Bunker in Bunkerbuit

Naast vele publicaties in het Amsterdamse blad Bluf! heeft Onkruit Amsterdam het boek ‘Bunker in Bunkerbuit -De plannen die de oorlog mogelijk maken’ gepubliceerd, naar aanleiding van het leeghalen van bunkers in Katwijk en Noordwijk in april 1983. Het is een uitgave van weekblad Bluf! uit 1983.

Bunker In Bunkerbuit
Uitgave van Onkruit Amsterdam
PMC papers tentoonstelling
Affiche voor de tentoonstelling van de PMC-papers

Diverse uitgaven zullen op de tentoonstelling in september 2022 ter inzage liggen.