Privacy verklaring

Privacyverklaring

Op deze pagina staat ‘onze privacyverklaring’. Laten we ermee beginnen dat we jouw privacy als bezoeker van deze website respecteren. Op deze pagina vind je ook wat tips om als demonstrant/actievoerder je privacy en identiteit te beschermen.

Website 

Op deze website maken we alleen gebruik van zogenaamde analytische cookies om statistieken te verzamelen over het bezoek: dit gebeurt altijd geanonimiseerd. We maken geen gebruik van zogenaamde tracking cookies en verzamelen geen gegevens over jouw bezoek. We registreren geen ip-adressen. Waarom dan toch statistieken? Gewoon, omdat het kan. Het wordt dan duidelijk of het zinvol is om veel energie in de website te steken. Als we een krantje zouden uitgeven (zoals we vroeger deden) zouden we graag willen weten hoeveel mensen het krantje zouden lezen, en welke artikelen veel gelezen zouden worden. Dat willen we met deze website ook.

Nieuwsbrief 

We gaan een (e-mail) nieuwsbrief uitgeven. Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief zullen we je privacybelangen zoveel mogelijk waarborgen (we regelen het verzenden van de nieuwsbrief via het Nederlandse bedrijf LaPosta.nl). De e-mailadressen worden opgeslagen op een beveiligde server, die op Europees grondgebied staat. Voor de beveiliging hebben we de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen. We gebruiken je e-mailadres alleen om je berichten rondom de activiteiten van Onkruit vergaat niet toe te sturen. We zullen je gegevens niet aan derden verstrekken (met LaPosta hebben we een ‘verwerkersovereenkomst’ afgesloten). We houden ons daarbij aan de wettelijke bepalingen van de AVG.  

Crowdfunding

We hebben gebruik gemaakt van crowdfunding via Onkruit vergaat niet door Mari Beks – voordekunst. Daarbij kon elke donateur kiezen om in aanmerking te komen voor een ’tegenprestatie’. Wij hebben dit crowdfundingplatform vooraf beoordeeld of ze voldeden aan de wettelijke bepalingen van de AVG en hoe ze omgingen met de privacy van de donateurs. Dat was op orde. Het is nu weer aan ons: we beschikken nu over de gegevens van de donateurs en voor welke tegenprestatie ze gingen: het donateursbestand. Wij beschouwen dit als een tijdelijke registratie: de gegevens gebruiken we om de administratie rondom de tegenprestatie af te handelen. Daarna worden ze vernietigd.

Aanmeldformulier

Een van onze activiteiten is het organiseren van debatavonden. We maken daarbij gebruik van een aanmeldformulier op deze website. Bij het aanmelden dien je aan te geven dat je akkoord gaat met een tijdelijke registratie van je gegevens voor het samenstellen van de gastenlijst voor de debatavond. We voldoen daarmee aan de bepalingen van de AVG. Waarom registreren we de aanmeldgegevens? Welnu, donateurs (zie vorige paragraaf over Crowdfunding) die gekozen hebben voor de bijbehorende tegenprestatie, krijgen voorrang bij de debatavond. We zullen bij het samenstellen van de gastenlijst gebruik maken van het donateursbestand en het aanmeldbestand om te bepalen wie voorrang krijgt.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Deze website en de nieuwsbrief is in eerste instantie bedoeld ter ondersteuning van de activiteiten in september 2022 (tentoonstelling, debatten). Ná de activiteiten worden de gegevens verwijderd, tenzij besloten wordt om op deze website verslag te doen van de activiteiten en de website als historisch archief of als digitale tentoonstelling te laten voortbestaan. We zullen je daar dan over informeren. Zoals het er nu voorstaat, is het waarschijnlijk zo dat we de Nieuwsbrief laten voortbestaan. Dat betekent dat we het Nieuwsbrief-bestand in de lucht zullen houden. Je hebt bij elke nieuwsbrief de mogelijkheid om je uit te schrijven, waarna we jouw gegevens uit dat bestand zullen verwijderen.

Jouw data op internet 

Want natuurlijk zijn wij er een voorstander van dat ieders persoonlijke levenssfeer beschermd wordt en dat onze persoonlijke gegevens niet zomaar gedeeld kunnen worden. In de AVG is de verplichting opgenomen dat datalekken gemeld moeten worden. Elke week zijn er datalekken in het nieuws. Iedereen staat sowieso al in zo’n 250 databestanden, ook al leef je als kluizenaar. Ben je actief op internet, loopt dit op tot duizenden bestanden waarin jouw gegevens worden opgeslagen. En dan hebben we het nog niet over de gegevens die bij de grote data-graaiers bekend zijn. Met name de ‘big five’ bedrijven (Facebook, Amazon, Microsoft, Twitter, Apple) zijn al vele jaren bezig om alles over ons te verzamelen, legaal en sommigen – zoals Facebook – ook illegaal. 

Je bent niet anoniem! 

Op het internet ben je op allerlei manieren te identificeren. Terwijl je deze website bezoekt, heb je gebruik gemaakt van een internetverbinding waarbij aan jou een ip-adres is toegewezen dat als ‘identificerend persoonsgegeven’ gebruikt kan worden. Dus alle bedrijven en instanties die mee kunnen kijken en kunnen zien dat met dit ip-adres onze website is bezocht, weten dat jij dat bent geweest. Wij kunnen je daar niet tegen beschermen, daar moet je zelf actie voor ondernemen. Er zijn mogelijkheden om anoniem te surfen op het internet via de Tor-browser, je kunt gebruik maken van een VPN. Maar let op, deze methodes zijn niet waterdicht. Edward Snowden heeft met zijn onthullingen laten zien dat inlichtingendiensten vérgaande mogelijkheden hebben om informatie over jou en je activiteiten te verzamelen.  

Misbruik van het Privacy argument 

Er is ook een keerzijde. Het Privacy argument wordt tegenwoordig veelvuldig misbruikt, met name door instanties die daarmee fouten en onrechtmatig handelen proberen te verdoezelen (zoals bij de toeslagenaffaire en andere schandalen bij de belastingdienst). Onder het mom van bescherming van de privacy van betrokkenen wordt informatie achtergehouden. Dergelijk misbruik van het Privacy argument schendt alle diverse andere grondrechten van iedere burger en zou aangepakt moeten worden.  

Jouw rechten 

Heb je vragen over ons privacybeleid, of over de verwerking van gegevens (waaronder jouw rechten rondom verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen) dan kun je die stellen per e-mail via  .

Wij streven er naar dat je binnen 48 uur antwoord krijgt. Doen we iets niet goed volgens jou, stellen we het op prijs dat je dat direct aan ons vertelt, maar je hebt altijd het recht om een klacht indienen via de Autoriteit Persoonsgegevens.  Een bezetting wordt niet op prijs gesteld :-).

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .