Privacy verklaring

Privacyverklaring

Versie 20 januari 2023

Op deze pagina staat ‘onze privacyverklaring’. Laten we ermee beginnen dat we jouw privacy als bezoeker van deze website respecteren. Op deze pagina vind je ook wat tips om als demonstrant/actievoerder je privacy en identiteit te beschermen.

We doen ons best om deze privacyverklaring transparant en actueel te houden. Want we willen benoemen waar het in de praktijk om gaat, en dan is het zinvol om dit document af te stemmen op wat we doen. Natuurlijk nemen we de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen, de frase die in vrijwel elke privacyverklaring staat.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via.

Website 

Op deze website maken we alleen gebruik van zogenaamde analytische cookies om statistieken te verzamelen over het bezoek: dit gebeurt altijd geanonimiseerd. We maken geen gebruik van zogenaamde tracking cookies en verzamelen geen gegevens over jouw bezoek. We registreren geen ip-adressen (alleen voor ons Security-protocol*). Waarom dan toch statistieken? Gewoon, omdat het kan. Het wordt dan duidelijk of het zinvol is om veel energie in de website te steken. Als we een krantje zouden uitgeven (zoals we vroeger deden) zouden we graag willen weten hoeveel mensen het krantje zouden lezen, en welke artikelen veel gelezen zouden worden. Dat willen we met deze website ook.

Nieuwsbrief 

We geven een (e-mail) nieuwsbrief uit. Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief zullen we je privacybelangen zoveel mogelijk waarborgen (we regelen het verzenden van de nieuwsbrief via het Nederlandse bedrijf LaPosta.nl). De e-mailadressen worden opgeslagen op een beveiligde server, die op Europees grondgebied staat. Voor de beveiliging hebben we alles gedaan wat in onze invloedsfeer ligt. We gebruiken je e-mailadres alleen om je berichten rondom de activiteiten van Onkruit vergaat niet  toe te sturen. We zullen je gegevens niet aan derden verstrekken (met LaPosta hebben we een ‘verwerkersovereenkomst’ afgesloten). We houden ons daarbij aan de wettelijke bepalingen van de AVG

Crowdfunding

We hebben in 2022 gebruik gemaakt van een crowdfunding-actie (via Onkruit vergaat niet door Mari Beks – voordekunst). Daarbij kon elke donateur kiezen om in aanmerking te komen voor een ’tegenprestatie’. Wij hebben dit crowdfundingplatform vooraf beoordeeld of ze voldeden aan de wettelijke bepalingen van de AVG en hoe ze omgingen met de privacy van de donateurs. Dat was op orde. Het is nu weer aan ons: we beschikken nu over de gegevens van de donateurs en voor welke tegenprestatie ze gingen: het donateursbestand. Wij beschouwen dit als een tijdelijke registratie: de gegevens gebruiken we om de administratie rondom de tegenprestatie af te handelen. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Update: De activiteiten van september 2022 van ‘Onkruit vergaat niet’ zijn inmiddels afgerond, maar daarmee is niet alles afgerond rondom het donateurschap voor deze activiteiten. In de communicatie is gesproken over een fotoboek. Het is zeer de vraag of dit als fysiek fotoboek gerealiseerd kan worden. We zijn ons aan het beraden wat er mogelijk is, we houden daarom het donateurbestand nog even onder ons beheer. Heb je daar bezwaren tegen, stuur dan een bericht naar : dan zullen we je gegevens direct verwijderen.

Donaties

We zijn blij met donaties, want we hebben deze hard nodig om onze activiteiten te kunnen realiseren. We vragen bij debatten, tentoonstelling en filmvoorstellingen een vrijwillige bijdrage. We hebben met PSP (Payment Service Provider) Mollie een overeenkomst afgesloten: deelnemers aan bijeenkomsten kunnen bij de ingang van de zaal een QRcode scannen en zo gemakkelijk een donatie doen. Via een streng beveiligd account kunnen wij je naam en rekeningnummer zien. Komt je naam dan voor op de lijst aanmeldingen, zullen we je aanmerken als donateur.

Op deze website kun je via de Donatie pagina doneren via de QRcode of via het invullen van het donatieformulier. Bij gebruik van de QRcode zien we alleen je naam en rekeningnummer. Bij het donatieformulier vragen we een aantal gegevens, maar je bent niet verplicht om iets in te vullen.

Donateurs die als zodanig bij ons bekend zijn, krijgen voorrang bij activiteiten die we organiseren.

Aanmeldformulier bij activiteiten

Een van onze activiteiten is het organiseren van debatavonden. We maken daarbij gebruik van een aanmeldformulier op deze website. Bij het aanmelden dien je aan te geven dat je akkoord gaat met een tijdelijke registratie van je gegevens voor het samenstellen van de gastenlijst voor de debatavond. We voldoen daarmee aan de bepalingen van de AVG. Waarom registreren we de aanmeldgegevens? Welnu, donateurs (zie vorige paragrafen over Crowdfunding en Donaties) krijgen voorrang bij een debatavond, indien het aantal aanmeldingen de zaalcapaciteit overschrijdt. We zullen bij het samenstellen van de gastenlijst gebruik maken van de donateurbestanden en het aanmeldbestand (op volgorde van datum/tijdstip van aanmelding) om te bepalen wie voorrang krijgt.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Met deze website en de nieuwsbrief willen we, naast informatieverstrekking over onderwerpen die wij belangrijk vinden, vooral ook onze activiteiten ondersteunen. We gaan door met het organiseren van debatten, het faciliteren van tentoonstelling en vertonen van de documentaire/film. Ná de activiteit worden de gegevens verwijderd, tenzij er sprake is van een vervolg (in de vorm van een toegezegd verslag of extra informatie). De Nieuwsbrief blijft bestaan, Je hebt bij elke nieuwsbrief de mogelijkheid om je uit te schrijven, waarna we jouw gegevens uit dat bestand zullen verwijderen. Voor zover wij betrokken zijn bij de (mede)organisatie van acties en lijstjes van betrokkenen, nou ja, wat denk je zelf?

Jouw data op internet 

Want natuurlijk zijn wij er een voorstander van dat ieders persoonlijke levenssfeer beschermd wordt en dat onze persoonlijke gegevens niet zomaar gedeeld kunnen worden. In de AVG is de verplichting opgenomen dat datalekken gemeld moeten worden. Elke week zijn er datalekken in het nieuws. Iedereen staat sowieso al in zo’n 250 databestanden, ook al leef je als kluizenaar. Ben je actief op internet, loopt dit op tot duizenden bestanden waarin jouw gegevens worden opgeslagen. En dan hebben we het nog niet over de gegevens die bij de grote data-graaiers bekend zijn. Met name de ‘big five’ bedrijven (Facebook, Amazon, Microsoft, Twitter, Apple) zijn al vele jaren bezig om alles over ons te verzamelen, legaal en sommigen – zoals Facebook – ook illegaal. 

Je bent niet anoniem! 

Op het internet ben je op allerlei manieren te identificeren. Terwijl je deze website bezoekt, heb je gebruik gemaakt van een internetverbinding waarbij aan jou een ip-adres is toegewezen dat als ‘identificerend persoonsgegeven’ gebruikt kan worden. Dus alle bedrijven en instanties die mee kunnen kijken en kunnen zien dat met dit ip-adres onze website is bezocht, weten dat jij dat bent geweest. Wij kunnen je daar niet tegen beschermen, daar moet je zelf actie voor ondernemen. Er zijn mogelijkheden om anoniem te surfen op het internet via de Tor-browser, je kunt gebruik maken van een VPN. Maar let op, deze methodes zijn niet waterdicht. Edward Snowden heeft met zijn onthullingen laten zien dat inlichtingendiensten vérgaande mogelijkheden hebben om informatie over jou en je activiteiten te verzamelen.  

Misbruik van het Privacy argument 

Er is ook een keerzijde. Het Privacy argument wordt tegenwoordig veelvuldig misbruikt, met name door instanties die daarmee fouten en onrechtmatig handelen proberen te verdoezelen (zoals bij de toeslagenaffaire en andere schandalen bij de belastingdienst). Onder het mom van bescherming van de privacy van betrokkenen wordt informatie achtergehouden. Dergelijk misbruik van het Privacy argument schendt alle diverse andere grondrechten van iedere burger en zou aangepakt moeten worden.  

Jouw rechten 

Hier even de juridisch verplichte kost. Heb je vragen over ons privacybeleid, of over de verwerking van gegevens (waaronder jouw rechten rondom verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen) dan kun je die stellen per e-mail via  .

Wij streven er naar dat je binnen 48 uur antwoord krijgt. Doen we iets niet goed volgens jou, stellen we het op prijs dat je dat direct aan ons vertelt, maar je hebt altijd het recht om een klacht indienen via de Autoriteit Persoonsgegevens.

*Security-protocol: