geen man geen vrouw

Onkruit vergaat niet

De in september 2022 te houden tentoonstelling en debatten zijn een initiatief van een aantal mensen, die in de jaren ’80 deel uit maakten van het Politiek Dienstweiger Kollektief of actief waren binnen het Anti Militaristisch Buro (AMB) in Nijmegen. We hebben daarvoor de Stichting ‘Onkruit vergaat niet’ opgericht.

Als voormalige politiek dienstweigeraars / totaalweigeraars (Politiek Dienstweiger Kollektief) maakten wij in de jaren ’70 en ’80 deel uit van de groep Onkruit. Met de Stichting Onkruit vergaat niet willen we de aandacht vestigen op totaalweigeraars en het antimilitaristische protest in de periode van eind jaren 70 tot medio jaren 80.

Deze website heeft in eerste instantie als doel om informatie te geven over de activiteiten in september 2022. De website is nog verre van compleet. In de komende tijd zullen we al het een en ander publiceren op deze website, al gaan we natuurlijk niet al ons kruit verschieten. We willen graag dat je in september de tentoonstelling in Nijmegen komt bezoeken en deelneemt aan het debat, in Nijmegen in de Thiemeloods of in Utrecht in De Kargadoor! Heb je opmerkingen? Stuur ons een e-mail via .

Je kunt je hiernaast inschrijven voor de nieuwsbrief zodat je op de hoogte blijft.

In de loop van 2022 zullen we ook bekijken of we deze website ná de tentoonstelling gaan omvormen tot een digitale versie van de tentoonstelling.

Actiegroep

Overigens werd in 1997 door activisten van de milieuactiegroep Groen Front! uit Utrecht de antinucleaire en antimilitaristische actiegroep ‘Onkruid vergaat niet!’ opgericht. In 1998 werd de naam gewijzigd in ‘Onkruit vergaat niet!’, met een verwijzing naar het roemruchte actieverleden van Onkruit. Het was alleen maar ‘een naam’ en iedereen mocht er van gebruik maken als het maar om een geweldloze directe actie ging. Men heeft alleen ‘vergaat niet’ achter ‘Onkruit’ gezet omdat ‘Onkruit‘ een tijd stil was en men wilde aangeven dat het antimilitarisme nog steeds bestond.