Pacifistische beweging Oekraïne

Statement van de pacifistische beweging van Oekraïne over de oorlog

21 april 2022 (Oorspronkelijk bericht op Vrede.be)

De Oekraïense pacifistische beweging maakt zich ernstige zorgen over het actief verbranden van bruggen voor een vreedzame oplossing van het conflict tussen Rusland en Oekraïne aan beide zijden, en over de signalen van intenties om het bloedvergieten voor onbepaalde duur verder te zetten met als doel het verwezenlijken van een aantal soevereine ambities. 

We veroordelen de Russische beslissing om Oekraïne binnen te vallen op 24 februari 2022, wat leidde tot een dodelijke escalatie en duizenden doden, en we herhalen onze veroordeling van de wederzijdse schendingen van het staakt-het-vuren zoals voorzien in de Minsk-akkoorden door Russische en Oekraïense strijders in Donbas voorafgaand aan de escalatie van de Russische agressie.  

Vredesbeweging Oekraïne

We veroordelen de wederzijdse etikettering van partijen bij het conflict als nazi-achtige vijanden en oorlogsmisdadigers, en versterkt door de officiële propaganda van extreme en onverzoenlijke vijandigheid.

We geloven dat de regering aan vrede moet bouwen, geen oorlog moet stoken; en de geschiedenis zou ons voorbeelden moeten geven van hoe mensen terug kunnen keren naar een vreedzaam leven, geen excuses om de oorlog verder te zetten.

We dringen erop aan dat aansprakelijkheid voor misdaden moet worden vastgesteld door een onafhankelijk en bevoegd juridisch orgaan via een eerlijk proces op basis van onbevooroordeeld en onafhankelijk onderzoek, in het bijzonder in het geval van de meest ernstige misdaden, zoals genocide.

We benadrukken dat de tragische gevolgen van militair geweld niet gebruikt mogen worden om haat aan te wakkeren en nieuwe gruweldaden te rechtvaardigen, integendeel, dergelijk tragedies zouden de strijdlust moeten bekoelen en een aanhoudende zoektocht moeten aanmoedigen naar de meest bloedeloze manier om de oorlog te beëindigen.

We veroordelen de militaire acties aan beide kanten, alsook de vijandelijkheden die burgers schaden. We insisteren dat alle beschietingen gestaakt worden. Alle partijen zouden de nagedachtenis van de gesneuvelden moeten eren en zich na een gepaste periode van rouw, kalm en eerlijk moeten toeleggen op vredesonderhandelingen.     

We veroordelen verklaringen aan Russische zijde over de intentie om bepaalde doelen te bereiken via militaire middelen indien ze niet verwezenlijkt kunnen worden via onderhandelingen.  

We veroordelen verklaringen aan Oekraïense zijde dat de voortzetting van vredesbesprekingen afhangt van het veroveren van de beste onderhandelingspositie op het slagveld. 

We veroordelen de onwil van beide zijden om zich te engageren tot een staakt-het-vuren gedurende de vredesonderhandelingen.

We veroordelen het dwingen van burgers om in militaire dienst te treden, militaire taken uit te voeren, en het leger te steunen tegen de wil in van vredelievende mensen in Rusland en Oekraïne. We benadrukken dat dergelijke praktijken, met name tijdens vijandelijkheden, een grove schending vormen van het principe van onderscheid tussen militairen en burgers, zoals vastgelegd in het internationaal humanitair recht. Elke vorm van minachting voor het mensenrecht op gewetensbezwaar tegen militaire dienst is onaanvaardbaar.   

We veroordelen alle militaire steun van Rusland en de NAVO-landen aan militante radicalen in Oekraïne, want die veroorzaakt verdere escalatie van het militair conflict.     

We roepen alle vredelievende mensen in Oekraïne en over heel de wereld op om in alle omstandigheden vredelievende mensen te blijven en anderen te helpen vredelievend te zijn, om kennis te verzamelen en te verspreiden over een vreedzame en geweldloze manier van leven, om de waarheid te vertellen, die vredelievende mensen verenigt, om kwaadaardigheid en onrechtvaardigheid geweldloos te weerstaan en om de mythes over een noodzakelijke, voordelige, onvermijdbare en rechtvaardige oorlog te ontkrachten. 

We roepen momenteel niet op tot een specifieke actie, om te verhinderen dat vredesplannen geviseerd zouden worden door haat en aanvallen van militaristen.

We zijn ervan overtuigd dat pacifisten over heel de wereld goede ideeën en ervaring hebben wat de realisatie van hun dromen betreft. Onze acties zouden geleid moeten worden door hoop op een vredevolle en gelukkige toekomst, en niet door angst. Laat ons vredeswerk de toekomst van onze dromen dichterbij brengen.  

Oorlog is een misdaad tegen de menselijkheid. Daarom zijn we vastbesloten om geen enkele vorm van oorlog te steunen en te streven naar de verwijdering van alle oorzaken van oorlog. 

UPM
Fb.com/PeaceUkraine

Tverskyi tupyk street, 9, app. 82
01042
Kyiv
Ukraine

NGO Ukrainian Pacifist Movement established in 2019 to promote the right to peace, disarmament, the abolition of conscription, nonviolent resolution of conflicts, and democratic civilian control over military affairs. Zie ook PRAVDOSHUKACH LIBERAL NEWSPAPER