XR actie

Nieuwsbrief nummer 1

Begin februari 2022 hebben de eerste Nieuwsbrief van Onkruit vergaat niet uitgegeven, over het project en de stand van zaken. Je kunt de webversie van de Nieuwsbrief via deze link bekijken, de aanvullingen en correcties die hieronder staan zijn in deze webversie al aangebracht.

Aanvullingen – correctie

Onder Actuele stand van zaken:

De film komt tot stand met hulp van de zelfstandige filmakers Huib Schoonhoven en Karen Kuiper en Jacqueline Maris, freelance podcastmaker en voormalig radiomaker voor de VPRO en Marnix Koolhaas, eveneens voormalig radiomaker voor de VPRO.

Onder Crowdfunding:

Op 21 februari starten wij met een crowdfunding actie. Het maken van een film en een tentoonstelling is erg duur en voor de grote subsidiefondsen zijn wij niet de juiste doelgroep. We hebben wel subsidie ontvangen van Fonds Vredesprojecten en Fonds Stichting Studentenpers Nijmegen. Daar zijn we erg blij mee. Om onze plannen te kunnen realiseren hebben we verder hard de hulp van donateurs nodig.

Datum van het debat:

In de Nieuwsbrief wordt als datum voor het debat 22 september 2022 genoemd. Het debat staat nu gepland voor vrijdagavond 23 september 2022. Het kan zijn dat deze datum nog aangepast gaat worden.

Het protest tegen wapenbeurs Rotterdam:

Zie de aankondiging op de pagina Actueel.