Tiger II

Klimaat en de krijgsmacht

Het enige wat groen is aan het leger is het uniform van de landmacht, die spreuk komt in allerlei varianten voorbij. Velen van ons zijn op de een of andere manier actief rondom het klimaat en de energietransitie. Het militaire apparaat speelt een kwalijke rol als het gaat om vervuilende emissies en CO2 uitstoot. Tijdens de klimaattop in Glasgow werd door vredesgroepen op allerlei manieren aandacht gevraagd voor de emissies van de krijgsmacht.

Wendela de Vries van Stopwapenhandel.org heeft er een aantal goede artikelen over geschreven, die ook gepubliceerd zijn in andere bladen en op andere websites:

Deze uitspraak in het kader van klimaat houden we er in: “De enige zinnige manier om militaire emissies te verkleinen is de krijgsmacht te verkleinen.”

We hebben nog wat links:

Rol van het leger

“De uitkomst van het rapport van VN-klimaatpanel IPCC komt voor voormalig Commandant der Strijdkrachten generaal b.d. Tom Middendorp niet als een verrassing. Als voorzitter van de internationale militaire commissie voor klimaat en veiligheid (IMCCS) is hij dagelijks bezig met het klimaat.” zo kunnen we lezen op de website van de Rijksoverheid.

Het staat voor Middendorp namelijk vast dat er door klimaatverandering een steeds groter beroep op Defensie wordt gedaan. Denk bijvoorbeeld aan inzet bij rampenbestrijding, zoals onlangs in Limburg. Maar ook internationaal. “De omstandigheden worden alleen maar extremer. Sommige delen van de wereld drogen uit, andere delen hebben juist meer last van overstromingen.”

Daddy did nothing

Van zwaarden tot ploegscharen in een modern jasje. Lees hier een interview met Tom Middendorp in NRC. Hij was al eerder in het nieuws: de Commandant der Strijdkrachten die zegt dat klimaatverandering bijdraagt aan oorlog en migratie en een voedingsbodem is voor terrorisme. Het adagium van commandant Tom Middendorp: zonder klimaatveiligheid geen veiligheid. De uitspraken van Middendorp, op het Planetary Security Initiative in Den Haag, leidden tot veel media-aandacht en vragen in de Tweede Kamer alsof er iets buitengewoons aan de orde was, of dat generaal Middendorp zijn boekje te buiten was gegaan.

Links

Het enige ‘groene’ aan de krijgsmacht is het uniform – OneWorld

Ook defensie moet klimaatverandering serieus nemen – OneWorld

The Military Emissions Gap – Tracking the long war that militaries are waging on the climate Begin november 2021, toen wereldleiders elkaar ontmoetten in Glasgow voor de COP26-klimaattop, verzamelden Neta Crawford, een Amerikaanse professor in politieke wetenschappen van de Universiteit van Boston, samen met andere academici en activisten, zich in een tent in de stad voor een paneldiscussie over de staat van militaire emissies. Zij lanceerden een ​​nieuwe website die gewijd is aan het bijeenbrengen van ongelijksoortige emissierapportage. De site brengt overheidsrapportage over de militaire emissies van landen, evenals gegevens zoals het bruto binnenlands product en militaire uitgaven, in één database om vergelijkingen tussen landen gemakkelijker te maken en om de status van de rapportage duidelijker weer te geven. Bij gebrek aan rapportagevereisten is er echter een gebrek is aan echte verantwoording.

“Niet alleen hebben door het Westen veroorzaakte oorlogen geleid tot pieken in de koolstofemissies, ze hebben geleid tot het gebruik van verarmd uranium en ze hebben geleid tot vergiftiging van lucht en water”, zei Ayisha Siddiqa, een Pakistaanse klimaatactiviste. (Bron: Strijdkrachten zijn ongeziene bom onder het klimaat (duurzaamnieuws.nl)