Pacifisme in tijden van oorlog – film- en debatavond

 • 19.30 Film ‘Onkruit vergaat niet’ en daarna vanaf 20.00u inleiding
  en debat in de Pleitzaal van Huis73.
 • 20.00 Spreker Yosé Höhne-Sparborth van Kerk en Vrede (de oudste
  Vredesorganisatie in ons land, opgericht in 1924). Jarenlang werkte zij
  o.m. in Irak aan herstel en opbouw na 2003. Zij zag hoe de internationale krachten en machten het beeld bepaalden en keek achter de schermen van wat een mislukte oorlog werd. Thema: ’Pacifisme in tijden van oorlog’. Gastheer Peter van Helden, Ambassadeur van
  Vrede.
 • 21.00 debat en panel o.l.v. Peter van Helden, met o.m. krijgsmachtimam Adil Achahbar
 • 22.00 afsluiting

Film en debatavond donderdag 21 sept 2023

Op de Internationale Dag van de Vrede op donderdag 21 september is de film- en debatavond ‘Pacifisme in tijden van oorlog’. De avond begint met een film van Onkruit Vergaat Niet, die op een indrukwekkende en integere manier de protestbeweging van de jaren ’70/80 laat zien. Er wordt bijvoorbeeld ingezoomd op dienstweigeraars, en met name totaalweigeraars, die voor een jaar in de gevangenis belandden omdat ze weigerden het leger in te gaan.

Naar aanleiding van de film gaat gespreksleider Peter van Helden, Ambassadeur van de Vrede, in gesprek met Yosé Höhne-Sparborth van Kerk en Vrede, de oudste vredesorganisatie in ons land.

De spreker zal uit eigen waarnemingen vertellen over hoe oorlogen worden gemotiveerd uit eigenbelang, nooit vanuit de wens om er als mensheid beter van te worden. Hierbij betrekt ze de Sociale Leer van de Rooms-katholieke kerk en zal achtergronden belichten die nu onderbelicht blijven.

Het is een bijeenkomst om meningen te horen, te toetsen, en daarover na te denken, de pijn van oorlog en verschikkingen te delen, wegen te vinden om erover in gesprek te blijven tegenover alle oorlogstaal. We verwachten zinvolle gesprekken, nieuwe contacten, nieuwe gezichtspunten, onderbelichte visies aan de orde en in gesprek te brengen.

In het kader van de Week van de Vrede en Internationale Dag van de Vrede zijn er bij Huis73 diverse activiteiten:

Expositie De Ontmaskerde Macht met politieke cartoons, voor meer info zie link.
Expositie Onkruit Vergaat Niet van 12 t/m 24 september, zie link.
Dichtwedstrijd Roep Om Vrede. Voor meer info zie link.
Tijdens de afsluiting van ZIN AAN! op zaterdag 30 september om 16.00 uur dragen diverse dichters voor rondom het thema (ON)Vrede.