Totaalweigeren

11 posts

totaalweigeren

Totaalweigeraars

In navolging van Stan Meuwese, auteur van Twee eeuwen dienstplicht, discipline, dienstweigering en desertie, 2017, verstaan we onder een totaalweigeraar iemand die weigert zijn militaire dienstplicht te vervullen en ook geen gebruik maakt van de erkenningsprocedure voor gewetensbezwaarden en om die reden in de gevangenis belandt. Dit kan voor korte […]