Politiek Dienstweiger Kollektief

5 posts

publicaties

Publicaties

In de loop der jaren werden er door het Politiek Dienstweiger Kollektief en het Anti Militaristisch Buro diverse publicaties uitgebracht over dienstweigeren. De Schoffel Van het blad De Schoffel zijn 15 nummers verschenen. Brochures over wapenhandel en wapenindustrie In 1980 en 1981 werden er vanuit het Anti Militaristisch Buro een […]

geen man geen vrouw

Onkruit vergaat niet

De in september 2022 te houden tentoonstelling en debatten zijn een initiatief van een aantal mensen, die in de jaren ’80 deel uit maakten van het Politiek Dienstweiger Kollektief of actief waren binnen het Anti Militaristisch Buro (AMB) in Nijmegen. We hebben daarvoor de Stichting ‘Onkruit vergaat niet’ opgericht. Als […]

Pontanusstraat 20-22

Anti Militaristisch Buro

In 1982 werd in Nijmegen het AMB (Anti Militaristisch Buro) opgericht. Geen nieuw fenomeen, want er zijn in de loop der geschiedenis vaker antimilitaristische bureau’s opgericht. Het AMB was een voortzetting van het in het voorjaar van 1981 opgerichte Anti Militaristisch Buro “De Muiterij”, door het Politiek Dienstweiger Kollektief (PDK).  Het PDK was vanaf 1977 actief, de leden deden […]