Nieuws

1 post

Onkruit protest F16

Beveiliging militaire objecten ondermaats

Dit gaat niet om antimilitaristische acties, al gebruikte men wel dezelfde methodieken. De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2022 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Defensie. Dit heeft geresulteerd in het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 Ministerie van Defensie | Rapport | Algemene Rekenkamer. Onderzoekers van de […]