Domela Nieuwenhuis dag 2023

19 november 2023, 13.00 – 17.00 uur

Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds organiseert op zondag 19 november om 14.15 uur de jaarlijkse Domela Nieuwenhuis-dag. Het programma begint om 14.15 uur en wordt gehouden in het Museumcafé van het museum. 

PROGRAMMA (OPGEVEN GEWENST)

13.00 uur Gratis rondleiding door het museum door Dennis Bos
14.00 uur Inloop dagprogramma
14.15 uur Opening en welkomstwoord
14.20 Lezing ‘Hoe ver ga je?’ door Willem de Haan met voorafgaand een korte versie van de Documentaire ‘Radicale actie, Onkruit & XR’.
15.30 Pauze
15.45 Debat o.l.v. Willem de Haan en Homme Wedman
16.15 Uitreiking Ferdinand Domela Nieuwenhuis Penning
16.30 Borrel en bezoek aan tentoonstelling De Wapens Neder

* Opgeven voor de dag kan via 

LEZING ‘HOE VER GA JE?’

De Domela-lezing wordt dit jaar gehouden door journalist en documentairemaker Willem de Haan van Stichting Onkruit vergaat niet. Het thema van zijn lezing is: ‘Hoe ver ga je?’ Actiegroepen en sociale bewegingen worstelen altijd met de vraag of geweld bij acties toelaatbaar is of niet; vanaf de bomaanslag tijdens de gevangenschap van dienstweigeraar Herman Groenendaal (1921) tot de recente acties waarbij klimaatactivisten van Just stop Oil zich aan schilderijen vastkleven. Die discussie heeft altijd meerdere dimensies: wat is eigenlijk geweld? En kijk je vanuit een moreel standpunt of vooral vanuit tactisch standpunt: brengt het je doel dichterbij?

In zijn lezing kijkt Willem de Haan hoe die discussie in Nederland verliep vanaf de jaren 60 tot nu. Daarin betrekt hij ook de inzichten van de Amerikaanse politicologe Erica Chenoweth uit haar recent verschenen boek ‘Vredelievend verzet’. Zij bestudeerde honderden conflicten waarbij burgers in opstand kwamen. Welke lessen zijn uit de geschiedenis te trekken?