Newcastle

Nieuwsbrief nummer 4

Inleiding

In deze Nieuwsbrief aandacht voor onze activiteiten in september, de tentoonstelling, het debat (met mogelijk een vervolg in Utrecht), de film en niet te vergeten de avond Nie wieder Krieg!

Met het In Memoriam willen we ‘onze Jan’ eren. De uitgave ‘Hersenen des Doods’ is geheel door hem geschreven, zelfs in eigen kring was dit voor velen onbekend, omdat Jan in al zijn bescheidenheid vooral op de achtergrond werkte. Dat deed hij opnieuw bij het voorbereiden van de activiteiten in september, Jan werkte hard mee aan het project, vanuit een betrokken en ook kritische houding. Het is verdrietig dat hij er zelf niet meer bij kan zijn.

We kunnen de oorlog in Oekraïne niet onbesproken laten. ‘De media” worstelen er mee hoe ze aandacht kunnen (blijven) besteden aan deze afschuwelijke oorlog. We zien en lezen inmiddels veel verslaggeving met persoonlijke verhalen. Sporadisch goede commentaren en verklaringsmodellen. Wij besteden in dit kader aandacht aan de kerncentrale die nu als wapen in de strijd wordt ingezet. Geopolitiek is niet zo ons ding, maar we vonden het de moeite waard om aandacht te besteden aan de ideeën van politiek geograaf Nick Megoran. Ook de Nederlandse regering is zonder enige kritische reflectie op de rol van de NAVO in de kramp geschoten van méér bewapening. Een ontwikkeling waarvan met name de wapenindustrie profiteert en die geen enkele bijdrage levert aan een veiliger Europa.  
Het gaat daarbij niet meer alleen om conventionele wapens. In de jaren 1981 en 1983 vonden de grote antikernwapen-demonstraties plaats tegen de kruisraketten. De kernwapens die in Nederland werden gestationeerd, waren vooral domme vrijeval kernbommen. Die bommen worden nu geschikt gemaakt als precisie kernwapens, hetgeen de daadwerkelijke inzet ervan dichterbij brengt. Dit vindt plaats, terwijl kernwapens door de Verenigde Naties als illegaal worden bestempeld. Het verzet tegen kernwapens blijft via de vele vredes- en anti-oorlogsgroepen doorgaan, maar heeft weinig invloed op het politieke discours. Tja, we kunnen niet allemaal met trekkers en asbest in de weer.

Wim van der Grinten
Eindredactie

Je kunt de webversie van deze Nieuwsbrief hier lezen, of hieronder bekijken/downloaden.