Klimaat

Wat doet het onderwerp Klimaat op een website over antimilitarisme? Die vraag komt uitgebreid aan bod via items op deze pagina. Het enige wat groen is aan het leger is het uniform van de landmacht. We gaan het hebben over de enorme vervuiling die het leger veroorzaakt, en de enorme klimaatdestructie die de moderne wapensystemen veroorzaken. Ook komt aan bod waarom het belangrijk is om je als antimilitarist ook met klimaat-activisme bezig moet zijn.


Tiger II

Klimaat en de krijgsmacht

Het enige wat groen is aan het leger is het uniform van de landmacht, die spreuk komt in allerlei varianten […]