Dienstplicht

De ‘dienstplicht’ is op deze website een soort kapstok, waar we diverse petten op gaan hangen. Het gaat ons natuurlijk over het weigeren ervan.

Wij blijven campagne voeren tegen de dienstplicht!

Dienstweigeren is een van meest geweldloze acties die je kunt doen tégen het oorlogsgeweld. Het is schandalig dat dienstweigeraars nauwelijks tot niet worden ondersteund, in een Europa waarin iedereen de mond vol heeft dat het oorlogsgeweld zo afschuwelijk is. Als je vervolgens weigert om daaraan mee te doen, is er geen enkel vangnet om je asiel te verlenen en te verschermen. Integendeel, want men is o zo bang dat er meer mensen gaan weigeren om mee te draaien in een militaristisch systeem.