Politie inlichtingendienst TOOI bespioneert illegaal onschuldige burgers

Op 15 mei 2023 bracht RTL-nieuws naar buiten, dat het Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) in het geheim informatie verzamelt van mensen van wie ze denken dat die de openbare orde mogelijk ernstig gaan verstoren. Het onderzoek van RTL Nieuws naar de politiedossiers van deze zogenaamde ‘onruststokers’ laat zien dat het gaat om onschuldige mensen die zich geweldloos inzetten voor dierenrechten en het klimaat of moslim zijn. Een onaanvaardbare schending van de privacy.

In Inlichtingendienst van politie bespioneert illegaal onschuldige burgers | RTL Nieuws wordt het verhaal verteld van Said Ahamri. Ooit had hij als vrijwilliger bij een moskee contact met een conservatief islamitische prediker. Hij heeft geen strafblad, maar kreeg via het TOOI-team het stempel ‘jihadistisch terrorisme’ opgeplakt, zonder een verdenking van strafbare feiten. De politie hield hem continu staande en viste bij z’n vrienden naar informatie over hem. De politie-informatie over hem is gedeeld met het buitenland, tijdens een vakantie naar Mexico bleek dat hij het land niet in mocht omdat hij als terrorist geregistreerd was. Geboeid werd hij in het vliegtuig teruggestuurd.

Ook werd Els Rijke die drie jaar geleden een demonstratie bij een slachthuis van VION in Boxtel organiseerde (vooraf aangekondigd bij het bedrijf en de politie) door TOOI geregistreerd als dier- en milieuextremist. Ook werd geprobeerd andere leden van de actiegroep ‘Sluit Vion’ te werven als informant. Zo bleek uit het opgevraagde politiedossier.

Politiestaat

Het TOOI zet vergaande middelen in. Ze infiltreren in groepen, volgen mensen stiekem, betalen informanten en bekijken wat mensen online doen. “Dit zijn praktijken van een politiestaat”, zegt hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff van Universiteit van Amsterdam, die tien jaar geleden al constateerde dat er geen wettelijke basis is voor wat het TOOI doet.

Hoogleraar Sven Brinkhoff

Ondanks dat de politie weet dat ze fout zit en er geen toezicht wordt gehouden, blijven de TOOI-inlichtingenteams (in totaal zo’n 140 personen) bij de tien politie-eenheden gewoon doorgaan met het vergaren van enorm veel data van onschuldige personen.

Geen toezicht

Burgemeesters moeten toezicht houden op het TOOI, maar dat vindt nu amper plaats. Zie Inlichtingenwerk bij de politie – Onkruit Vergaat Niet.

“En hier gaat iets dus goed fout”, zegt hoogleraar Brinkhoff. “In een democratie is er altijd controle van een hogere instantie nodig. Zeker als je diep ingrijpt in de levens van mensen.”

Code in het politiesysteem

Registratie door het TOOI in de politiesystemen betekent dat je een code achter je naam krijgt. Het gaat om een zogenaamde CTER-code en staat voor Contra Terrorisme Extremisme Radicalisering. Zo zijn er codes voor de volgende categorieën:

Code Omschrijving
CTER01CTER algemeen
CTER02Jihadistisch terrorisme
CTER03Niet jihad, religieus terrorisme
CTER04Links extremisme
CTER05Dier- of milieu-extremisme
CTER06Rechtsextremisme
CTER07Separatisme
CTER08Niet CTER-waardig
Bron: RTL-Nieuws

De CTER-code reist met je mee

Een CTER-code kan behalve aan een persoon ook gekoppeld worden aan een demonstratie. In zo’n demonstratie of bij personen met zo’n code gaat de politie sneller over tot het gebruik van geweldsmiddelen.

Aan agenten op straat wordt gevraagd om zoveel mogelijk informatie over CTER-objecten te noteren. Informatie die vervolgens weer wordt gedeeld met binnenlandse- en buitenlandse opsporingsdiensten, Europol en Interpol, zo blijkt uit dossiers die RTL Nieuws heeft ingezien.

Links

Inlichtingendienst van politie bespioneert illegaal onschuldige burgers | RTL Nieuws

(2023) Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) | politie.nl