demonstratie tegen Poetin

Oekraïne

Zie de knipselkrant voor artikelen over Oekraïne. We nemen daarin artikelen op die wij interessant vinden. Heb je een tip, laat het ons weten en stuur een bericht naar .

Op 24 februari 2022 begon de invasie door Poetin in Oekraïne. Op deze dag zou er een actie plaatsvinden bij een wapenbeurs, in plaats daarvan werd er gedemonstreerd bij de Russische ambassade.

Protest bij Russische Ambassade
Demonstratie 24 februari 2022 bij Russische Ambassade
Demonstratie Russische ambassade
Demonstratie 24 februari 2022 bij Russische Ambassade

We gaan op deze pagina verwijzingen opnemen naar artikelen, interviews, websites, enzovoorts, die volgens ons interessant zijn. Let wel, dat betekent niet dat wij het helemaal eens zijn met wat er wordt gezegd in de teksten die achter de links te zien zijn.

We selecteren ze op betrouwbaarheid (voor zover we dat kunnen) en op validiteit. Je verdoet je tijd niet om te lezen wat er achter de links staat, denken wij. Heb je opmerkingen of aanvullingen? Stuur een bericht naar .

Het gaat ons daarbij ook om het inzichtelijk maken van de militaire en industriële machtspolitiek. Dat noemden we altijd het MikMak, het militair industrieel en het militair administratief komplex. Administratief als term verwijst dan naar het Amerikaanse begrip ‘Administration’, wat we bij ons ‘de regering’ noemen.


Bekijk de pagina: Ogen op Oekraïne, de rol van drones in de oorlog


Hoe het pacifisme sneuvelt op het Oekraïense slagveld door Willemijn Verkoren (Blog post # 9, 10 maart 2022)

Willemijn is Universitair Hoofddocent Conflict Studies and International Relations aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij was ook aanwezig op de Gespreksavond Oekraïne op 22 juni 2023.


De OVSE, het alternatief voor de NAVO – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

Er bestaat reeds lang een alternatief voor de NAVO, de militaire alliantie: de onderbenutte Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Nooit van gehoord? Onterecht! (21 maart 2022)

Op 7 april 2022 organiseren we in Nijmegen een gespreksavond over de oorlog in Oekraïne. Ook Marjan Lucas, die als waarnemer voor de OVSE in Oekraïne aanwezig was, zal daar spreken.

“Als het de NAVO-lidstaten ernst zou zijn met vrede en veiligheid zouden ze investeren in die andere Europese organisatie, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).”


Was deze oorlog te voorkomen?

Sinds het einde van de Koude Oorlog in 1989 zijn zowel de EU als de NAVO steeds verder naar het oosten uitgebreid. Waarom zit dit de Russen zo dwars? Wat had het Westen anders kunnen doen, en was de oorlog daarmee te voorkomen geweest? Dit is een artikel op NEMO Kennislink, “Nieuws uit de wetenschap; de wetenschap achter het nieuws”, door Maarten Muns.

Was de oorlog te voorkomen geweest? – NEMO Kennislink


Noam Chomsky

De meesten van ons oud-Onkruiters kennen Noam Chomsky van “Het ware gelaat van Uncle Sam”. Dit boekje ontrafelt, in voor jongeren toegankelijke taal, de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan de 90-er jaren. Het toont helder, bijtend en gedocumenteerd de objectieven achter de mooipraterij van de opeenvolgende VS-regeringen: in Vietnam, in Oost-Europa, in Irak, in Latijns-Amerika… Chomsky is een wetenschapper, de feiten in dit boek zijn onloochenbaar en elk besluit wordt gestaafd met een massa bewijzen. Het laat zien hoezeer de CIA, de centrale inlichtingdienst van de VS, allerlei illegale operaties uitvoerde.

“Het boekje is voor 2000 geschreven, maar legt de belangen zo duidelijk uit, dat hij de gebeurtenissen erna (9/11, Irak, Libie, etc.) bijna voorspeld heeft.” aldus een citaat uit een recensie.

Noam Chomsky heeft nog veel meer geschreven, en is een alom gerespecteerd wetenschapper.

Wil je meer lezen van Chomsky, dan is wellicht de uitgave “De essentiële Chomsky” een tip. De essentiële Chomsky bundelt vier van de meest essentiële werken van Noam Chomsky. Het ware gelaat van Uncle Sam is daarin opgenomen.

(Met dank aan Herbert Bitter, die ons wees op onderstaande link met het interview met Chomsky)

Noam Chomsky

Op De Wereld Morgen is een interview met Noam Chomsky gepubliceerd: Chomsky: “Militaire escalatie van de VS tegen Rusland kan leiden tot doodvonnis van de menselijke soort” Lezen!!

Navo rond Rusland

Een fragment uit het interview:

“De stroom van beschimpingen zou accuraat kunnen zijn, maar misschien kunnen we ook eens andere mogelijkheden overwegen. Misschien meende Poetin wat hij en zijn handlangers al jaren luid en duidelijk zeggen. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat “aangezien de belangrijkste eis van Poetin is dat de NAVO geen nieuwe leden opneemt – met name Oekraïne of Georgië – er duidelijk geen basis was voor de huidige crisis, als er na het einde van de Koude Oorlog geen uitbreiding was geweest van het bondgenootschap. Of als de uitbreiding had plaatsgevonden in harmonie met de opbouw van een veiligheidsstructuur in Europa waar ook Rusland bij betrokken werd”.”

Het kaartje dat is afgedrukt bij dit fragment maakt visueel duidelijk hoe de NAVO oprukte “in de achtertuin van Rusland”.

Lees het interview wel in zijn geheel! Ga niet selectief shoppen!


Tageszeiting

Via onze antimilitaristische vrienden in andere landen krijgen we inmiddels allerlei dingen toegestuurd. Ook rondom Oekraïne. Het gaat daarbij regelmatig over artikelen in de Tageszeiting.

“Honderden Wit-Russen van militaire leeftijd zijn blijkbaar naar Litouwen gevlucht om de dienstplicht en dus de militaire dienst in Oekraïne te ontlopen. Dat meldt de Wit-Russische mensenrechtenactiviste en hoofd van de niet-gouvernementele organisatie Nasch Dom (Ons Huis) Olga Karatsch. Volgens Karatsch hebben de Litouwse autoriteiten momenteel geen overzicht van het exacte aantal aankomsten, maar het aantal stijgt elke dag.”

Wit-Rusland en de oorlog in Oekraïne: laten we gaan – taz.de (taz-de.translate.goog)


Internationaal netwerk voor gewetensbezwaarden en deserteurs

Ons hart gaat uit naar de jonge mannen en vrouwen die nu in de situatie zitten dat ze door hun eigen regering de oorlog in worden gestuurd.

Steun deserteurs, weigeraars uit Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland

Er komen nu (begin april) zo’n 20 tot 30 Russische dienstweigeraars per week via Schiphol binnen, die een asielaanvraag doen.

Russen tussen die 18 en 27 jaar kunnen vanwege de dienstplicht in hun land worden opgeroepen om te vechten voor het Russische leger.

Ondersteuning weigeraars

Dienstweigering op zichzelf is in Nederland niet genoeg om bescherming te kunnen krijgen. Maar de zaak verandert als je weigert te vechten in een internationaal veroordeeld conflict waarbij oorlogsmisdaden worden gepleegd. Dat is hier het geval. “Wij vinden dat elke Rus in de dienstplichtige leeftijd die dienst wil weigeren bescherming zou moeten krijgen.” aldus Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk in de reportage in EenVandaag op 2 april 2022:


Oekraïne bewapenen?

Lees dit commentaar van Wendela de Vries op stopwapenhandel.org

(link: https://stopwapenhandel.org/arming-ukraine/):

Oekraïne bewapenen?


Lees het Oekraïne-dossier (Onderzoeksdossier VD AMOK) in Vredesmagazine 2022-2:

Verdere artikelen:

Solidariteit in Rusland, Belarus en Oekraïne

Pacifisme in de Oekraïne oorlog

Onderzoeksdossier Oekraïne VD Amok Vredesmagazine 2023-1 (div. artikelen)

Wapenleveranties: oud PSP-ers twijfelen niet Vredesmagazine 2023-2


Gesprekken

Jakob de Jonge van Hague Peace Initiative heeft de afgelopen maanden een twaalftal gesprekken gehouden over de oorlog in Oekraïne. Onder het motto Peace in Ukraine, time to talk. Deze gesprekken zijn hier allemaal terug te vinden.

Het laatste gesprek is gehouden op 5 juni 2023 met Guido van Leemput. Titel van het gesprek: De vredesbeweging in de jaren ’80 en zijn boek ‘De gelaagde oorlog’. Zie hier voor de opname van het gesprek.

Zijn boek ‘De gelaagde oorlog’ is gratis te downloaden, zie de bespreking op Lezen, kijken en luisteren. In de nieuwste uitgave vanVredesMagazine wordt het boek besproken.

De Andere Krant – Jacob de Jonge: “Voor de nucleaire bom maakt het niet uit of je rechts of links bent”: Eric van de Beek

De Nederlandse rol in wapenhandel & het militair industrieel complex – Stop Wapenhandel, het gesprek met Wendela de Vries: De Nederlandse rol in wapenhandel & het militair industrieel complex.