Nieuwsbrief nummer 5

Vooraf

Het heeft even geduurd voordat we deze nieuwsbrief konden uitsturen. We waren druk met de activiteiten in september en het mogelijke vervolg erop. Want we gaan door als Onkruit vergaat niet! Zoals één van de pleitbezorgers hiervoor het verwoordde: dan hadden we maar een andere naam moeten kiezen. Dus in deze nieuwsbrief aandacht voor wat er in dat vat zit. Aandacht voor onze activiteiten zal een belangrijk uitgangspunt blijven voor onze nieuwsbrief.

We hebben in de afgelopen tijd met (hernieuwde) belangstelling gekeken wat er allemaal verschijnt aan bladen en artikelen op websites: Vredesmagazine (Vredesmedia), Vredesspiraal (Kerk en vrede), VredesSite.nl, PaxvoorVrede,nl, Stopwapenhandel.org, Korrelzout (Jeannette Noëlhuis | Catholic Worker Amsterdam (noelhuis.nl) van Frits ter Kuile), enzovoorts. Zeer de moeite waard om eens een kijkje te nemen. Er zijn veel ‘kruisbestuivingen’ qua auteurs, betrokkenen en ook de onderwerpen. Dat is mooi. Want elkaar en mogelijk geïnteresseerd publiek informeren en inspireren vinden wij een belangrijk uitgangspunt. Herhalingen en dubbelheden zijn niet te vermijden, maar in dit ‘eco-systeem’ willen wij een stug plantje blijven “in het beton van het grootkapitaal” zoals Stan Meuwese het verwoord in zijn commentaar in Vredesmagazine 1-2023.  
En toen rolden we de ‘soep en puree’ discussie in. Klimaatactivisten die met soep, aardappelpuree en secondelijm kunstwerken te lijf gaan. Het woord van het jaar (Van Dale) werd klimaatklever. Klinkt misschien leuk, maar er is een dunne grens tussen klever en klef. Het heeft een negatieve connotatie, die wat ons betreft niet past bij mensen die zich inzetten als klimaatactivist. Wij gaan voor FossielFucker, als variatie op m*therf*cker. KlimaatKlootzak is een goede tweede. We kijken uit naar het debat op 20 januari a.s. in de Kargadoor. We berichten over het klimaatprotest, actievormen en wat wij als antimilitaristen hiermee moeten. Verder aandacht voor Israël, de verklaring van vier jonge dienstweigeraars die opnieuw de bak in moeten en over de nieuwe criminele regering van Netanyahu. Tot slot een stukje over onze eigen geschiedenis en een hommage aan Jan van Eerd die vorig jaar overleed. We sluiten af met Oekraïne, een oorlog waar we nog steeds overstuur van zijn.

Wim van der Grinten
Eindredactie

Je kunt de webversie van deze Nieuwsbrief hier bekijken of hieronder inzien/downloaden: