Kennismaken met Klimaatkunde

Kennismaken met Klimaatkunde is een 5-delige webinarreeks over het klimaatsysteem en de natuurkunde erachter. De reeks richt zich op het bredere publiek (docenten, scholieren, politici) en ook op mede-academici die meer willen leren over het klimaatsysteem.

Kennismaken met Klimaatkunde wordt georganiseerd door Scientists for Future NL, een coalitie van bezorgde wetenschappers.

Deel 1: Broeikasgassen en Klimaat

De huidige opwarming wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de menselijke uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaan. Ze zijn het afvalproduct van de winning en de verbranding van fossiele brandstoffen, en van de intensieve veehouderij. Maar wat zijn broeikasgassen precies, hoe werken ze? Hoe weten we zo zeker dat de huidige opwarming niet natuurlijk is? En wat veroorzaakt dan de natuurlijke uitstoot en opname van broeikasgassen? In dit webinar kom je alles te weten over broeikasgassen, het broeikaseffect, en de menselijke uitstoot ervan.

Dit webinar wordt gegeven door Peter Kuipers Munneke (1980). Hij is klimaatonderzoeker aan de Universiteit Utrecht en houdt zich bezig met ijskappen en de zeespiegel. Ook vindt hij het belangrijk om kennis over klimaat te delen met een breed publiek. Hij schreef daarom het boek Alles Smelt, presenteert een podcast over het weer, is columnist voor NRC, en geeft vaak lezingen. Daarnaast werkt hij sinds 2013 als weerman bij de NOS, waar hij zorgt voor weerberichten op radio, tv en internet.

Klik hier om deel 1 op Youtube te bekijken.


Deel 2: Het grote ijs

Deel 2. Het grote ijs

Dinsdag 21 februari 16:00 – 17:00 CET Link naar Youtube

Alle gletsjers op Aarde bevatten voldoende ijs om wereldwijd de zeespiegel met tientallen meters te laten stijgen. Momenteel smelten overal ter wereld de gletsjers snel, waardoor de zeespiegel ook daadwerkelijk stijgt, met ongeveer vier cm per decade. Ook de grote ijskappen van Groenland en Antarctica, waarin het meeste ijs ligt opgeslagen en waarvan lang werd gedacht dat ze ‘too big to fail’ waren, dragen significant bij aan de huidige stijging van de zeespiegel. Deze veranderingen kunnen een grote rol gaan spelen in de leefomgeving van toekomstige generaties. In deze lezing gaan we in op prangende vragen die deze ontwikkelingen oproepen: wat voor invloed heeft de recente opwarming op het smelten van de ijskappen en de versnelling van de zeespiegelstijging? Hoe zal zich dit in de toekomst ontwikkelen, en biedt het klimaatakkoord van Parijs wel voldoende soelaas? Wat moeten we doen om de onzekerheden in onze voorspellingen van zeespiegelstijging te verkleinen?

Michiel van den Broeke (Rotterdam, 1968) is sinds 2008 als hoogleraar Polaire Meteorologie verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoeksgroep maakt deel uit van het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht (IMAU), departement Natuurkunde, en bestudeert de interactie tussen het klimaat en de grote ijskappen van Antarctica en Groenland. Michiel bracht meer dan een jaar van zijn leven door op of dichtbij het ijs van Groenland en Antarctica om metingen te doen. Door deze te combineren met gegevens van satellieten en klimaatmodellen ontstaat een compleet beeld van het huidige massaverlies van de ijskappen, en de zeespiegelstijging die dit tot gevolg heeft. Op het IMAU werken momenteel ongeveer 90 mensen aan een fundamenteel begrip van alle componenten van het klimaatsysteem.e deze ontwikkelingen oproepen: wat voor invloed heeft de recente opwarming op het smelten van de ijskappen en de versnelling van de zeespiegelstijging? Hoe zal zich dit in de toekomst ontwikkelen, en biedt het klimaatakkoord van Parijs wel voldoende soelaas? Wat moeten we doen om de onzekerheden in onze voorspellingen van zeespiegelstijging te verkleinen?


Informatie over volgende delen

Links

Column | Wat te doen met dertig miljoen – NRC (Column van Peter Kuipers Munneke)