Israël en de wapenindustrie

Naar aanleiding van het oplaaiende geweld in Israël en Palestina doet Stop Wapenhandel een oproep om alle banden met de Israëlische wapenindustrie te verbreken.

Wapenindustrie

“Het oplaaiende geweld in Israël en Palestina is een drama voor beide kanten. Zowel voor de Israëlische gijzelaars als voor de Palestijnse burgers in Gaza, die al diep getroffen zijn door de jarenlange bezettings- en apartheidspolitiek van Israël, de grondoorzaak van het conflict. De Nederlandse regering was er, net als andere westerse regeringen, snel bij om de gruwelijke aanval van Hamas scherp te veroordelen en te verzekeren dat ontwikkelingssamenwerkingsgeld niet in handen van deze beweging komt. De uitgesproken onvoorwaardelijke solidariteit met Israël en het niet willen benoemen van de context van de huidige gewelddadigheden staan in scherp contrast hiermee. Ook ten aanzien van Israël zou de regering de eigen inzet onder de loep moeten nemen en alle banden met de Israëlische wapenindustrie moeten verbreken. Een oplossing van het conflict kan niet via wapens bereikt worden. Nederland moet inzetten op vredesonderhandelingen en het beëindigen van de bezettingspolitiek.”

Lees verder: Verbreek banden met Israëlische wapenindustrie – Stop Wapenhandel

Afbeelding: Artillerie van Israel Military Industries, tegenwoordig Elbit Systems, waar het Nederlandse leger deals mee sluit © Wikimedia / Elbit

Links

Nederland moet stoppen met aankopen bij de Israëlische wapenindustrie – PAX. Voor vrede (paxvoorvrede.nl) (2021)

Uitgetest op de Palestijnen – De Groene Amsterdammer