Mayors for Peace

Is jouw burgemeester al lid van Mayors for Peace?

Actievoerders krijgen vaak indirect met de burgemeester te maken. Hij of zij gaat over de openbare orde, bepaalt hoe er wordt gereageerd op een actie, kan noodverordeningen uitroepen, geeft al dan niet toestemming voor demonstratieve protesten.

Veiligheid van burgers

Burgemeesters dragen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun burgers. Op grond van die verantwoordelijkheid, en niet zozeer op grond van hun politieke overtuiging, is onder hen op mondiale schaal een beweging op gang gekomen. Zij vinden elkaar in hun gedeelde bezorgdheid over de nog immer bestaande nucleaire bewapening. Bij een onverhoopte, opzettelijke of onopzettelijke, ontploffing van één kernwapen zal een catastrofe van ongekende omvang plaats vinden. Niet alleen zullen er talloze slachtoffers, gewonden en voor de rest van hun leven getekende mensen zijn, ook de materiële infrastructuur en de fysieke en digitale communicatie van een regio of land zal geheel worden vernietigd of ontwricht. Hulpverlening in die omstandigheden is zo goed als onmogelijk.

Burgemeesters uit de hele wereld, verenigd in Mayors for Peace, laten ook hun stem horen en doen door de macht van hun getal een steeds krachtiger moreel appel op de wereldopinie en de wereldleiders. Sinds 1 september 2022 hebben burgemeesters van 8206 steden in 166 landen/regio’s zich bij MayorsforPeace aangesloten.

Zit jouw woonplaats erbij?

Controleer het via deze pagina: geef als zoekterm ‘netherlands’. Op dit moment zijn 170 gemeentes lid. Zit jouw gemeente er niet bij? Wijs je burgemeester op het bestaan van deze club en stuur hem/haar de link van het registratieformulier

Conferentie

Mayors for Peace

Op 19 en 20 october 2022 vindt in Hiroshima de “10th General Conference of Mayors for Peace” plaats.

Gezien de escalerende situatie in Oekraïne is de dreiging van het gebruik van kernwapens ongekend hoog. Met de eerste vergadering van staten die partij zijn bij het Verdrag inzake het verbod op kernwapens en de 10e NPV-toetsingsconferentie (zie Verzet tegen kernwapens),  is de internationale situatie rond kernwapens bovendien in een stroomversnelling gekomen. Initiatieven om te komen tot afschaffing van kernwapens zijn nog nooit zo belangrijk geweest.

Boodschap van MATSUI Kazumi, burgemeester van Hiroshima

Overzicht Mayors for Peace Nieuwsbrieven