Hoe militaire uitgaven de klimaatdestructie versnellen

Stopwapenhandel heeft samen met TNI en Tipping Point North South een rapport uitgebracht dat aantoont dat militaire uitgaven en wapenverkopen een diepe en blijvende impact hebben op het vermogen om de klimaatcrisis op rechtvaardige wijze aan te pakken. Elke cent die aan het leger wordt uitgegeven verhoogt niet alleen de uitstoot van broeikasgassen, maar onttrekt ook financiële middelen, vaardigheden en aandacht aan het aanpakken van een van de grootste existentiële bedreigingen die de mensheid ooit heeft meegemaakt.

Klimaatverandering is de grootste vijand, maar niemand die het ziet

De tweede zinsnede in de titel van het boek van Huib Modderkolk is ook van toepassing op hoe de klimaatverandering een bedreiging voor veiligheid en stabiliteit gaat vormen. De klimaatverandering heeft nu al tot consequentie dat veel leefgemeenschappen en ecosystemen vernietigd worden. Migratie is nu al een probleem, klimaatvluchtelingen zullen in de komende jaren nog meer leiden tot spanningen en conflicten. Er zijn al vele klimaatdoden, door natuurrampen, overstromingen en oplopende temperaturen, die toe te schrijven zijn aan de door mensen veroorzaakte klimaatverandering.

Daarnaast worden veel mensen existentieel in hun bestaan bedreigd. Gebieden worden onleefbaar, bodemerosie, verzilting en verzuring, gebrek aan sneeuw in toeristische skigebieden, allerlei gevolgen van de klimaatverandering gaan bedreigend worden voor de bestaanszekerheid. Smeltende ijskappen, ontdooiend permafrost, verdwijnende regenwouden, uitstervende diersoorten, zullen deze effecten versterken. We stevenen af op een klimatologische ramp als er niet daadkrachtig wordt ingegrepen.

De rijkste landen (zogenaamde Annex II landen in VN-taal) die het meest verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis geven zo’n 30 keer meer uit aan de militaire sector. dan aan klimaatfinanciering. Deze landen die het meest verantwoordelijk zijn voor grote militaire uitgaven, zijn niet in staat zelfs maar een fractie van de middelen of inzet te vinden om de opwarming van de aarde aan te pakken.

De strijdkrachten van de rijkste landen spannen zich naar eigen zeggen in om de klimaatverandering aan te pakken. Her en der wat zonnepanelen op bases, de voorbereiding van verdedigingswerken op zeeniveau en de vervanging van fossiele brandstoffen in bepaalde militaire hardware. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat dit meer een hype dan inhoud is. Men blijft rustig doorgaan met oefenen met olie slurpende gevechtsvliegtuigen.

Oorlog in Oekraïne

De Russische invasie van Oekraïne heeft geleid tot enorme militaire uitgaven en emissies. De Russische invasie van Oekraïne in 2014, en vooral de enorme escalatie sinds februari 2022, is gebruikt om grote verhogingen van de militaire uitgaven (en dus de uitstoot van broeikasgassen) goed te keuren, zonder tekenen dat Rusland of de 30-koppige NAVO-alliantie zelfs maar rekening houden met de klimaateffecten. De grootste winnaar van deze militaire uitgavenbonanza is de wapenindustrie.

Lees verder: Climate Collateral: Hoe militaire uitgaven de klimaatdestructie versnellen – Stop Wapenhandel

Hieronder staat de nederlandstalige samenvatting van het onderzoek:

Het volledige rapport (Engels) is hier te downloaden.