Boek over de MIVD: ‘Ongekend en Onderscheidend’

In december 2022 verscheen bij Uitgeverij Boom het boek ‘Ongekend en onderscheidend. De geheime geschiedenis van de MIVD’ van historicus prof. dr. Bob de Graaff. De inlichtingendiensten van de Landmacht, Luchtmacht en Marine handelden na de Tweede Wereldoorlog aanvankelijk los van elkaar, maar gingen vanaf eind jaren tachtig in één dienst samenwerken. De MIVD, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, was de afgelopen jaren geregeld in het nieuws, bijvoorbeeld bij het referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten in 2018 en bij de verijdelde hackoperatie bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag.

Drie jaar lang verdiepte de wetenschapper zich in het verleden van de dienst. Het resultaat is een werkje van 455 pagina’s vol spionage, complotten en onbesproken mysteries. ‘Ongekend en Onderscheidend’ geeft in 22 hoofdstukken een beeld van de MIVD van 1912 tot 2022. Rode lijn zijn de incidenten en gebeurtenissen waarbij de dienst betrokken was.

Naast vele sappige, spannende passages en talloze weetjes gaat het boek ook in op de ontwikkeling van de dienst en op de daarmee gepaard gaande professionalisering. Die mondde in 2002 uit in de oprichting van de MIVD.

Onkruit

De Graaff neemt groeperingen als ‘Onkruit’ en andere spelers uit de anti-militarismebeweging van de jaren tachtig onder de loep. 

Voor een compleet beeld hield De Graaff de nodige interviews met leidinggevenden uit het recente verleden. Dedden, Knapp, Van Reijn, Bertholee, Eichelsheim, Bindt, Cobelens en natuurlijk de huidige baas van de MIVD generaal-majoor Jan Swillens droegen allemaal op eigen wijze bij aan het verder optimaliseren van de dienst

Jan Swillens, huidige baas van de MIVD

Links

Boek over MIVD-geschiedenis is aanrader | 04 | Defensiekrant

Ongekend en onderscheidend | De Graaff | 9789024444649 | Boom Geschiedenis

Gratis download van het boek ‘Ongekend en onderscheidend’ (epub-formaat)