75% van alle journalisten die in 2023 over de hele wereld werden gedood, kwamen om in de Israëlische oorlog tegen Gaza, aldus CPJ

In het jaarverslag van het Committee to Protect Journalists (CPJ), dat op donderdag 15 februari werd vrijgegeven wordt gemeld dat bijna driekwart van alle journalisten en mediawerkers die in 2023 werden gedood, Palestijnen zijn die zijn omgekomen in de eerste drie maanden van de Israëlische oorlog in Gaza.

Volgens het CPJ werden in 2023 minstens 99 journalisten en mediawerkers vermoord. Dit is het hoogste aantal journalisten en mediamensen dat in een jaar werd gedood sinds 2015 en was een stijging van 44% ten opzichte van vorig jaar, toen het aantal nog 69 bedroeg. Onder de 78 journalisten en mediawerkers die omkwamen in de Israëlische oorlog tegen Gaza, waren er 72 Palestijnen, drie Libanezen en twee Israëlische journalisten.

Israël weigert mee te werken

Het rapport stelt dat de details van de omstandigheden die leidden tot de moord op de meeste journalisten en mediawerkers in Gaza moeilijk te verkrijgen waren vanwege de weigering van Israël om mee te werken. Een groot aantal familieleden van deze journalisten en mediawerkers werd eveneens gedood bij de Israëlische bombardementen en het grondoffensief, wat het onderzoek naar de omstandigheden van hun moord bemoeilijkte. Veel journalisten hebben hun hele familie verloren bij Israëlische aanvallen.

Vermoord tijdens journalistiek werk

Het CJP beweert dat in 2023 zeker 78 van de journalisten en dertien mediamedewerkers tijdens hun dienst zijn vermoord. Het beweert ook dat er vorig jaar nog acht journalisten zijn vermoord, maar dat het onderzoek naar de omstandigheden waarin zij zijn vermoord nog steeds niet is afgerond. Het CJP beweert dat een groot aantal journalisten in Palestina opzettelijk is vermoord en heeft de kwestie bij de Israëli’s ter sprake gebracht. De meeste Palestijnse journalisten die tijdens hun dienst in Gaza werden gedood, waren in vol ornaat aan het werk en gemakkelijk te identificeren toen ze het doelwit werden van luchtaanvallen of tijdens Israëlische grondoffensieven.

Oorlogsmisdaad

Het opzettelijk aanvallen en vermoorden van dienstdoende journalisten is volgens het internationaal recht een oorlogsmisdaad. Israël beweert vaak dat de in Gaza vermoorde journalisten lid waren van ‘terroristische groeperingen’, zonder daarvoor enig bewijs te leveren.

De cijfers liggen veel hoger, zeggen andere groepen

Sinds december zijn nog meer journalisten en mediamedewerkers in Gaza gedood door Israëlische strijdkrachten, waaronder Al-Jazeera- journalist Hamza al-Dahdouh, die het doelwit was en werd gedood door een raketaanval op de auto waarin hij samen met een andere freelance journalist Mustafa Thuraya reed. Hamza was de zoon van de prominente journalist Wael Dahdouh, van wie de meeste familieleden eerder omkwamen bij Israëlische aanvallen. Wael raakte zelf gewond bij een van de aanvallen die de Israëli’s uitvoerden.

Volgens schattingen van andere organisaties is het aantal vermoorde Palestijnse journalisten hoger. Het Palestijnse Journalisten Syndicaat (PJS) beweert dat tussen 7 oktober en 19 december minstens 95 journalisten of ongeveer 8% van alle geregistreerde journalisten in Palestina door Israël zijn vermoord.

Volgens het mediabureau van de Palestijnse Autoriteit bedraagt ​​het totale aantal mediawerkers dat sinds 7 oktober in Palestina is gedood 126. PJS beweert dat de meeste van de in Gaza vermoorde journalisten opzettelijk het doelwit waren van Israëlische strijdkrachten met de bedoeling van ‘moord en moord’. Sommige journalisten werden ook bedreigd door Israëlische troepen voordat ze daadwerkelijk werden vermoord omdat ze verslag deden van de Israëlische genocide, beweert PJS.

Naast het vermoorden van Palestijnse journalisten heeft Israël ook zijn toevlucht genomen tot andere middelen om de verspreiding van informatie een halt toe te roepen, waaronder grappen in de media, het weigeren van visa aan buitenlandse journalisten en herhaaldelijke sluitingen van internet en telecommunicatiediensten, soms wekenlang. “De oorlog [Israëlische oorlog in Gaza] is ongekend in termen van bedreigingen voor journalisten”, vertelde Jodie Ginsberg, CEO van het CPJ, aan Al-Jazeera .

Shireen Abu Akleh

Israël heeft een lange geschiedenis van het aanvallen en vermoorden van journalisten. In 2022 werd Al-Jazeera- journalist Shireen Abu Akleh vermoord toen ze verslag deed van de Israëlische militaire aanval op Jenin. Het CPJ beweert dat er vóór de huidige oorlog in Gaza minstens twintig van dergelijke gevallen waren, maar niemand is ooit aangeklaagd of verantwoordelijk gehouden voor deze moorden.

Journalisten vermoord door Israëlische strijdkrachten tussen 2001 en 2022. (Foto: via CPJ)

Volgens het CPJ hebben de Israëlische strijdkrachten de afgelopen 22 jaar minstens twintig journalisten gedood, waaronder achttien Palestijnen. Alle moorden hebben plaatsgevonden binnen de bezette Palestijnse gebieden.

Bron: 75% of all journalists killed across the world in 2023 were killed in Israeli war on Gaza, says CPJ : Peoples Dispatch en Israeli forces must be held accountable for killing of journalists: CPJ  : Peoples Dispatch.