Daily Archives: 15 september 2021

3 posts

demonstratie

Bescherm je privacy en identiteit

In de jaren ’80 was het nog niet verplicht om een identificatiebewijs bij je te hebben. Als je je identiteit niet wilde prijsgeven, kon je maximaal 6 uur worden vastgehouden tenzij men je kon aanklagen voor een zwaarwegend vergrijp. Tegenwoordig is het een stuk lastiger om je identiteit te beschermen, […]

publicaties

Publicaties

In de loop der jaren werden er door het Politiek Dienstweiger Kollektief en het Anti Militaristisch Buro diverse publicaties uitgebracht over dienstweigeren. De Schoffel Van het blad De Schoffel zijn 15 nummers verschenen. Brochures over wapenhandel en wapenindustrie In 1980 en 1981 werden er vanuit het Anti Militaristisch Buro een […]

geen man geen vrouw

Onkruit vergaat niet

De in september 2022 te houden tentoonstelling en debatten zijn een initiatief van een aantal mensen, die in de jaren ’80 deel uit maakten van het Politiek Dienstweiger Kollektief of actief waren binnen het Anti Militaristisch Buro (AMB) in Nijmegen. We hebben daarvoor de Stichting ‘Onkruit vergaat niet’ opgericht. Als […]